Biologický Dočišťovací Filtr

ADVERTS
Formexplode
biofiltrBiologický Dočišťovací Filtr
 
Biologický dočišťovací filtr BDF je určen k dočišťování odpadní vody jako tzv.  Nejvyšší rozdíl byl pozorován u manažerů (průměrný kalendářní věk 49,2 roku, průměrný biologický věk 40,2), menší rozdíl, přibližně 5 let, se našel u učitelek (žen), zatímco u učitelů byl rozdíl jen necelé dva roky. Úřednice, podobně jako učitelky v jeslích, vykazovaly biologický věk lehce nad věkem kalendářním. A jestliže vědci z Dukeovy univerzity ve své studii zkoumali tisíc dobrovolníků, jimž bylo podle rodného listu osmatřicet let, jejich biologický věk se pohyboval od osmadvaceti do jednašedesáti. Na základě těchto údajů vypočítávali biologický věk dobrovolníků a srovnávali jej s věkem podle rodného listu.
 
ADVERTS
skinetrin.cz
Formexplode
Pokud nebereme tyto a další faktory v úvahu, skončíme u pohledu na člověka jakožto pacienta, zákazníka farmaceutické firmy, jemuž za peníz prodáme chemikálii, která mu na chvíli uleví. Naše zdraví jednoznačně souvisí s kvalitou vzduchu, vody, půdy, obecně prostředí, které si musíme chránit a dbát na jejich čistotu. Nejvíce pro své zdraví můžeme udělat vyhýbáním se potravinám obsahujícím umělé látky, aditiva, škodlivé chemikálie, GMO atd., seznam je bohužel velmi dlouhý. Kvalita produkce a spotřeby potravin, které jíme, je primárním hlediskem správné politiky namířené ke zdraví. Kdyby byli lidé zdraví a nepotřebovali farmacii, přišlo by jistě mnoho lidí práci.
 
Národní síť programu Škola podporující zdraví v ČR je zároveň jedním ze 43 členů evropské sítě Schools for Health in Europe (SHE), která má v Evropě tradici od roku 1992. Světový den zdraví 2012 je věnován stárnutí - pod hlavičkou „Dobrý zdravotní stav přidává k létům život. Základem úspěšné reakce na trend stárnutí populace je důraz na dobrý zdravotní stav.